samenwerken
vanuit verbinding

Marleen Noordergraaf

De Openblik Methode is ontwikkeld door Marleen Noordergraaf. Als journalist, fotograaf en theatermaker raakte zij steeds meer gefascineerd door menselijke interacties. Dit inspireerde haar improvisatietheater in te zetten om mensen bewuster te maken van hun gedragspatronen en om hen de vaardigheden aan te reiken om hierin andere keuzes te maken.

Gaandeweg ontdekte Marleen de enorme potentie van gedragsbewustzijn. Na drie jaar uitdenken, testen en bijschaven was de methode klaar voor de markt. De afnemers zijn veelal bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar een anders-dan-andere training gericht op thema's als verbinding en samenwerking.

Ze heeft reeds gewerkt voor het Radboudumc, Radboud Universiteit, Het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Rijkswaterstaat, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Provincie Zuid-Holland, Rijn IJssel, GIT, Libertas en BNP Paribas Cardif.

"Marleen in één woord: hartelijk-humoristisch-en-een-scherp-observator"

"Marleen in één woord: hartelijk-humoristisch-en-een-scherp-observator"

Albert Einstein zei: "No problem can be solved from the same level of consciousness that created it.” De manier waarop we denken kleurt vaak de manier waarop we anderen waarnemen. Om verbinding te kunnen maken moet je kunnen uitzoomen. Wees je bewust van wat je denkt maar laat het niet altijd bepalen wat je doet. Als we bewust worden van de ruimte tussen denken en reageren kunnen we gedragspatronen doorbreken. Verbinding maken vraagt opmerkzaamheid. 

Marleen Noordergraaf

LinkedIn