samenwerken
vanuit verbinding

Marleen Noordergraaf

De Openblik Methode is ontwikkeld door Marleen Noordergraaf. Als journalist, fotograaf en theatermaker raakte zij steeds meer gefascineerd door menselijke interacties. Dit inspireerde haar improvisatietheater in te zetten om mensen bewuster te maken van hun gedragspatronen en om hen de vaardigheden aan te reiken om hierin andere keuzes te maken.

Gaandeweg ontdekte Marleen de enorme potentie van gedragsbewustzijn. Na drie jaar uitdenken, testen en bijschaven was de methode klaar voor de markt. De afnemers zijn veelal bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar een anders-dan-andere training gericht op thema's als verbinding en samenwerking.

Ze heeft reeds gewerkt voor het Radboudumc, Radboud Universiteit, Het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Rijkswaterstaat, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Provincie Zuid-Holland, Rijn Ijssel, GITP en BNP Paribas Cardif.

"Marleen in één woord: hartelijk-humoristisch-en-een-scherp-observator"

“Ieder mens heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten. Hoe mooi zou het zijn om elkaars talent en kwaliteiten de volle ruimte te geven? Als we onszelf en de ander zien, zonder geconditioneerde aannames en verwachtingen, maar met een open blik, dan onstaat er verbinding. Ik geloof echt dat iedereen dit kan.”

Marleen Noordergraaf